Samen Bouwen we Rotterdam (SBWR) groeit hard. Die snelle groei vraagt om een stevige structuur van onze organisatie. Daarom is SBWR op 12 oktober officieel een stichting geworden. Een stichting heeft toegang tot instanties die je als vrijwilligersorganisatie niet hebt. Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor SBWR en meer kansen voor de jongeren.

Alle formele onderdelen van een stichting zijn inmiddels geregeld. Er zijn statuten en er is een bestuur en een beleidsplan. Dat geeft duidelijkheid voor de uitvoering, waardoor we sneller en efficiënter kunnen werken.