Wie zijn wij?

Samen bouwen we Rotterdam is vóór Rotterdammers, dóór Rotterdammers! Samen kunnen we het verschil maken! Onze Missie Een beweging in gang zetten om een samenleving te bouwen waarin iedereen zich thuis voelt en talent kan ontwikkelen.

We hebben altijd vastgehouden aan de hoop, het geloof, de overtuiging dat er een beter leven is, een betere wereld, voorbij de horizon.

Samen bouwen we Rotterdam is opgericht door vrijwilligers, organisaties en bedrijven vanuit de overtuiging dat de Rotterdamse samenleving iedere jongere een kans biedt in de maatschappij. We bouwen aan een organisatie waarbij individuen en bedrijven participeren. Initiatiefnemers zijn Dorine Cleton (Cleton & COM), Klaas Folkert (Dress for Success) en Mohamed Bibi (PBR). De organisatie draait op geloof, overtuiging en energie.

Waarom het project Samen bouwen we Rotterdam?

We geloven dat er jongeren zijn die met bepaalde hulpvragen zitten en hierdoor kansen missen in de arbeidsmarkt en samenleving. 10% zal zich altijd wel redden, 10% zal professionele hulp nodig hebben, maar de resterende 80% kan een steuntje in de rug gebruiken. De hulpvragen variëren van studiehulp en ondersteuning bij solliciteren tot bredere onderwerpen als problemen thuis. Het is in geen geval de bedoeling professionele hulp te vervangen, maar juist voor iedereen die daarbuiten valt, toch een oom / tante te bieden wanneer dit nodig is. Vrijwilligers zullen getraind worden en er zullen specialistische vrijwilligers komen voor specifiekere vraagstukken.

Hoe werkt het?

Als we jongeren, betrokken Rotterdammers en bedrijfsleven aan elkaar koppelen, bouwen we een nieuwe samenleving.
We leggen een verbinding tussen jongeren (12-25 jaar in Rotterdam die met bepaalde (hulp)vragen zitten), ooms en tantes (Rotterdammers die bereid zijn jongeren te helpen binnen de tijd en kennisgebieden waarover zij beschikken) en het bedrijfsleven (die uiteindelijk met stage / werkgelegenheid te maken krijgen met deze jongeren).
Wij willen ons verbinden met bestaande initiatieven op dit gebied en aanhaken op de naaste omgeving van de jongeren.

Voor wie is dit project?

We schatten dat er zo’n 100.000 jongeren in Rotterdam in deze doelgroep vallen, dat we duizenden ooms en tantes (Rotterdamse vrijwilligers) bereid vinden om te helpen en ook duizenden Rotterdamse bedrijven kunnen voorzien van betere stagiaires en werknemers.