Feestelijke afsluiting

Het jaar zit er bijna op, tijd om terug en vooral vooruit te kijken. En om de vrijwilligers te bedanken. Dat gebeurde dan ook, met een gezellige bijeenkomst op 19 december. Ooms, tantes en alle anderen die hebben meegewerkt, waren uitgenodigd.

De vrijwilligers werden getrakteerd op een heerlijke maaltijd, onder meer met gele rijst en Surinaamse kip. Als verrassing was er een kunstenares die uitleg gaf over tekenen met houtskool. Daarna mocht iedereen het zelf proberen en dat leidde tot verrassende resultaten. Er zit veel creatief talent onder de vrijwilligers.

Vooruit in 2017

Uiteraard werd er even teruggekeken op het nieuwe jaar. Dat was een mooi jaar, een jaar waarin Samen bouwen we Rotterdam veel heeft gedaan en veel heeft bereikt. We zijn nu officieel een stichting met een officieel bestuur en de kersverse voorzitter, Wim de Winter, bedankte iedereen voor zijn of haar inzet.

Wim bleef niet lang achteruit kijken, het bestuur wil vooruit en borrelt over van werklust. We gaan vol goede moed het nieuwe jaar in, een jaar waarin we de organisatie gaan uitbouwen. De basis is klaar: in 2017 gaan we werken aan de afronding, met verbinden en versterken.