Samen bouwen we Rotterdam en de Vredesweek 2018:

GENERATIES VOOR VREDE

Rotterdam, 23 augustus 2018.

Beste ‘Samen-bouwers’ en ‘Samen-bouwen sympathisanten’,

Na een periode waarin Samen bouwen we Rotterdam (SbwR) vrij weinig van zich heeft laten horen, komen we bij jullie in de lucht. In de afgelopen periode zijn de jongeren van ‘het event’ begeleid, hebben we een aantal bijeenkomsten voor ooms en tantes en werkgroepen gehad, en verbindingen gelegd in de stad (andere organisaties, gemeente, scholen etc.). Geholpen door enkele financiële bijdragen, hebben we wat meer mogelijkheden om dit soort activiteiten verder uit te bouwen en ook meer naar jullie te communiceren. .

Daardoor komt er gelukkig ook meer aandacht voor al de vrijwilligers waarop SbwR draait!

Voor jullie dus, en uiteraard voor onze doelgroep.

Gelukkig, want dat het werk van Samen bouwen we Rotterdam nog altijd hard nodig is in Rotterdam, blijkt nog steeds, elke dag.

De jongeren op wie SbwR zich richt, hebben echt ons ‘duwtje in de rug’ nodig, zodat zij hun sociale skills kunnen vergroten en daardoor hun kansen op succes concreet kunnen vergroten. Immers, ondanks het aantrekken van de economie, zijn er ook een aantal andere ontwikkelingen:

  • de verharding in de maatschappij neemt toe,
  • mensen raken ontmoedigd en vervreemd,
  • jongeren én ouderen maken zich zorgen over hun kansen op succes en participatie
  • en discriminatie op grond van vooral etniciteit, godsdienst (onderwijsadvies, stages, werk, toegang netwerken, etc. etc.) is inmiddels een gegeven.

 

Vredesweek: 15 t/m 23 september

Het werken aan vrede en verbinding lijkt harder dan ooit nodig.

Daarom neemt SbwR deel aan de Rotterdamse Vredesweek, samen met een aantal organisaties, waar we al mee samen gewerkt hebben (jongeren en oom / tantes).

Het thema van de week is niet voor niets: Generaties voor Vrede.

Doel: het vergroten van het klimaat van verdraagzaamheid, van de onderlinge verbinding en ‘gelijke-kansen-voor-iedereen’.

Om het succes groot en breed te maken, werken velen intensief samen: zoals diverse organisaties die zich inzetten voor jongeren, serviceclubs, bedrijvenorganisaties, de gemeente Rotterdam, het Platform van Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties (één van de twee Ambassades van de Vrede).

 

SbwR wil actief meedoen aan een drietal activiteiten en met deze brief willen we jullie daarvoor uitnodigen.

 

SbwR werkt mee bij 3 activiteiten:

17 september            Vrede door Respect

Activiteit                      Deze avond is er een samenzijn van jongeren en diverse organisaties, w.o.

SbwR. We eten gezamenlijk en tijdens de maaltijd vindt aan de diverse tafels

een gesprek plaats over de jongeren en de stad: hoe gaan we in de stad respectvol met elkaar om en wat is  wat is er nodig in de stad om iedereen te laten groeien? Hoe kunnen wij daar allen aan bijdragen?

Plaats                          Odeon, Gouvernestraat 56, 3014 PP Rotterdam

Tijd                              17.00 – 19.30

Aanmelden /info         Er zijn een beperkt aantal plaatsen en aanmelden is verplicht. Dat kan via Eventbrite (meer informatie o.a. via Vredesweek.nl en Vredesweek 010)

21 september             Vrede door Verbinding

Activiteit                      Ontbijt met jongeren, mentoren-organisaties,  serviceclubs.en andere maatschappelijke organisaties,

en bedrijfsleven, onder leiding van de wethouder Integratie en Samenleving,

Bert Wijbenga.

Plaats                          De Burgerzaal Stadhuis, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Tijd                              07.00 – 09.00 uur

Aanmelden/info          Ook hier is er een beperkt aantal plaatsen en aanmelden is verplicht. Dat kan via: Eventbrite (meer informatie o.a. via Vredesweek.nl en Vredesweek 010)

 

22 september             Vrede door Ontmoeting

Activiteit                      Deelnemers genieten van een gezamenlijke maaltijd (met muziek en dans uit alle delen van de wereld), waarna we samen beginnen aan de Vredeswandeling door de stad langs de brandgrens.

Plaats                          Maaltijd is in de Doopsgezinde kerk en de wandeling start van daaruit.

Adres: Noordmolenwerf 3, 3011 AK Rotterdam

Tijd                              Maaltijd: 17.00 – 20.00 uur

Wandeling vanaf 20.00 uur

Het fijn als je even laat weten of je mee eet; ook dat kan via Eventbrite  (meer informatie o.a. via Vredesweek.nl en Vredesweek 010)

Deze uitnodiging is er omdat we jullie willen uitnodigen om zelf mee te doen als deelnemer. Maar óók om in je eigen netwerk te kijken wie er mogelijk geïnteresseerd is in de activiteiten van de Vredesweek. Geef deze uitnodiging vooral aan hen door, meldt wel duidelijk dat het aanmelden bij Odeon en het Stadhuis via Eventbrite verplicht is.

Er worden veel mensen verwacht, dus biedt het kans op interessante ontmoetingen. Dát geeft onze organisatie ook een unieke mogelijkheid om ‘in de zijlijn’ de aandacht te richten op Samen bouwen we Rotterdam. Immers, nieuwe jongeren, Oom & Tantes en vrijwilligers zijn van harte welkom!

Ik hoop velen van jullie daar te zien! Met vriendelijke groet,

 

Namens ‘Samen bouwen we Rotterdam’

Wim de Winter, voorzitter